Filter 
Interné číslo Dátum prijatia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH Zmluva objednávka Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
238020 20.01.2023 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice prenájom za rok 2023 3,00 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238020.pdf
238019 19.01.2023 42247632 Visit Košice Hlavná 59, 040 01 Košice členský príspevok na rok 2023 150,00 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238019.pdf
238018 19.01.2023 31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice školenie, osobitosti odmeňovania zamestnancov 25,00 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238018.pdf
238017 19.01.2023 31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice členský poplatok na rok 2023 35,00 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238017.pdf
238016 17.01.2023 36478598 LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov servis stroja Karcher 197,34 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238016.pdf
238015 17.01.2023 Canva invoice Grafický program, platba za obdobie 01/2023 11,99 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238015.pdf
238014 14.01.2023 31347037 Billa, s.r.o. Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava nájomné a energie za obdobie 01/2023, pobočka Mier 443,63 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238014.pdf
238013 12.01.2023 44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice finančné vysporiadanie za faktračné obdobie 01.01. - 31.12.2022 72,26 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238013.pdf
238012 12.01.2023 44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za obdobie 12/2022, pobočka Merkúr 42,76 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238012.pdf
238011 12.01.2023 44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za obdobie 12/2022, pobočka Poľovnícka 98,87 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238011.pdf
238010 12.01.2023 31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice poplatok za teplo, pobočka Poľovnícka za obdobie 12/2022 700,66 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238010.pdf
238009 12.01.2023 31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice poplatok za teplo, pobočka Humenská za obdobie 12/2022 1 894,31 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238009.pdf
238008 11.01.2023 31730663 Študentský servis s.r.o. Jedlíková 5, 040 11 Košice vykonané práce od 01.12.2022 do 31.12.2022 226,92 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238008.pdf
238007 11.01.2023 35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby za obdobie 01/2023 51,00 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238007.pdf
238006 11.01.2023 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice úschova servera, spotreba el. energie za obdobie 12/2022 10,00 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238006.pdf
238005 09.01.2023 36191400 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice telekomunikačné služby 12/2022 8,00 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238005.pdf
238004 09.01.2023 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava O2 sms brána za obdobie 12/2022 8,00 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238004.pdf
238003 04.01.2023 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022 4,00 20.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238003.pdf
238002 04.01.2023 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022 22,88 20.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238002.pdf
238001 02.01.2023 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice nájom a podnájom pobočka Merkúr za obdobie 01/2023 875,40 20.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238001.pdf