Filter 
Interné číslo Dátum prijatia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH Zmluva objednávka Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
218313 29.10.2021 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 239,59 10.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218313.pdf
218312 27.10.2021 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 havarijné poistenie 1.1.-1.4.2022 145,62 10.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218312.pdf
218311 25.10.2021 36606693 ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia pobočiek Humenská a Poľovnícka 60,00 217105 05.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218311.pdf
218310 25.10.2021 34906231 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov čistiace a hygienické potreby 976,16 217103 05.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218310.pdf
218309 21.10.2021 42247632 Visit Košice Hlavná 59, 040 01 Košice členský poplatok na rok 2021 150,00 05.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218309.pdf
218308 21.10.2021 00178594 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Michalská1, 814 17 Bartislava členský poplatok na rok 2021 33,00 05.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218308.pdf
218307 21.10.2021 00691135 Mesto Košice Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice poplatok za komunálny odpad 2021 218,40 02.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218307.pdf
218306 20.10.2021 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice spotreba el.energie, tepla a nájom za 10/2021 1774,17 02.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218306.pdf
218305 19.1.2021 32704861 I.M.I. Imrich Hájik Zombova 9, 040 01 Košice Knihy do Fondu 54,24 217096 02.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218305.pdf
218304 18.10.2021 Canva grafický program, platba 10/2021 11,99 02.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218304.pdf
218303 18.10.2021 35716584 ARTFORUM spol. s r.o. Kozia 20, 811 03 Bratislava Knihy do Fondu z grantu FPKNM projekt Kniha ako most 920,68 217076 02.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218303.pdf
218302 15.10.2021 35709413 TYFLOCOMP, s.r.o. Sekulská 1, 841 04 Bratislava stolové hry pre deti z grantu_Rozmanitosť ľudskosti 135,50 217094 02.11.2021 KMK
Download
Filename: df_218302.pdf
218301 14.10.2021 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice Spotreba EE server 09/2021 10,00 25.10.2021 KMK
Download
Filename: df_218301.pdf
218300 14.10.2021 31679692 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice dodávka tepla a TUV pre pobočku Poľovnícka, obdobie 9/2021 218,72 25.10.2021 KMK
Download
Filename: df_218300.pdf
218299 14.10.2021 31679692 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice dodávka tepla a TUV pre pobočku Humenská, obdobie 9/2021 624,53 25.10.2021 KMK
Download
Filename: df_218299.pdf
218298 13.10.2021 00691135 Mesto Košice Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice Poistneé za IV.Q 2021 pre súborové poistenie majetku 229,13 25.10.2021 KMK
Download
Filename: df_218298.pdf
218297 13.10.2021 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava Predplatené účtovníctvo ROPO 2022 135,00 25.10.2021 KMK
Download
Filename: df_218297.pdf
218296 12.10.2021 35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 10/2021 51,00 25.10.2021 KMK
Download
Filename: df_218296.pdf
218295 11.10.2021 31730663 Študentský servis s.r.o. Jedlíková 5, 040 11 Košice vysťahovanie nábytku 85,25 22.10.2021 KMK
Download
Filename: df_218295.pdf
218294 11.10.2021 17337879 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava Knihy do Fondu 613,83 217099 22.10.2021 KMK
Download
Filename: df_218294.pdf