Filter 
Interné číslo Dátum prijatia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH Zmluva objednávka Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
238182 14.06.2023 54797675 Natália Malíková Železiarenská 22, 04015 Košice Grafické spracovanie časopisu Svet (z) kníh 100,00 237068 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238182.pdf
238181 14.06.2023 31730663 Študentský servis s.r.o. Jedlíková 5, 040 11 Košice vykonané práce od 30.05.2023 do 31.05.2023 108,00 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238181.pdf
238180 14.06.2023 44518684 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice odstránenie havarijného stavu štítovej steny na pobočke Humenská 2 421,85 237028 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238180.pdf
238179 14.06.2023 35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 06/2023 51,00 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238179.pdf
238178 08.06.2023 44685173 PcProfi, s.r.o. Fintická 119, 080 01 Prešov servis - demontáž a montáž IKT setu 260,00 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238178.pdf
238177 08.06.2023 53254066 Dulcinea, o.z. Dvorkinova 765/22, 040 22 Košice hudobné vystúpenie na podujatie Rozčítajme Košice 200,00 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238177.pdf
238176 08.06.2023 44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za obdobie 05/2023, pobočka Merkúr 59,41 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238176.pdf
238175 08.06.2023 44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za obdobie 05/2023, pobočka Poľovnícka 213,14 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238175.pdf
238174 08.06.2023 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice úschova servera, spotreba el. energie za obdobie 05/2023 10,00 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238174.pdf
238173 08.06.2023 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava O2 sms brána za obdobie 05/2023 8,35 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238173.pdf
238172 06.06.2023 31347037 Billa, s.r.o. Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava nájomné a energie za obdobie 06/2023,pobočka Mier 495,81 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238172.pdf
238171 06.06.2023 36363383 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava postimplementačná podpora 05/2023, ServisDesk 96,06 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238171.pdf
238170 06.06.2023 36191400 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice telekomunikačné služby 05/2023 8,00 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238170.pdf
238169 05.06.2023 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 05/2023 4,00 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238169.pdf
238168 05.06.2023 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefánikova 8, 811 05 Bratislava havarijné poistenie za 3.Q 2023 145,62 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238168.pdf
238167 05.06.2023 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefánikova 8, 811 05 Bratislava PZP za 3.Q 2023 - zodpovednosť za škodu 57,50 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238167.pdf
238166 05.06.2023 51431033 LuXbus s.r.o. Ploské 36, 044 44 Ploské preprava spisovateľov na Rozčítajme Košice 180,00 237056 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238166.pdf
238165 05.06.2023 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 05/2023 22,88 21.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238165.pdf
238164 02.06.2023 35800861 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava Profesia Credit, 3 voľné pracovné miesta 429,60 237062 06.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238164.pdf
238163 01.06.2023 50886771 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice mesačný nájom dávkovača vody, za obdobie 06/2023 22,68 06.06.2023 KMK
Download
Filename: df_238163.pdf