Filter 
Interné číslo Dátum prijatia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH Zmluva objednávka Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
238038 09.02.2023 44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za obdobie 01/2023, pobočka Poľovnícka 164,30 24.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238038.pdf
238037 09.02.2023 31730663 Študentský servis s.r.o. Jedlíková 5, 040 11 Košice vykonané práce od 01.01.2023 do 31.01.2023 108,00 24.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238037.pdf
238036 08.02.2023 44832621 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53, 010 01 Žilina knižničný systém Clavius - poplatok za I. štvrťrok 2023 400,00 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238036.pdf
238035 08.02.2023 31347037 Billa, s.r.o. Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava nájomné a energie za obdobie 02/2023, pobočka Mier 443,63 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238035.pdf
238034 08.02.2023 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava O2 sms brána za obdobie 01/2023 8,35 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238034.pdf
238033 07.02.2023 00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice refakturácia poistného za I. štvrťrok 2023 237,84 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238033.pdf
238032 07.02.2023 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 01/2023 4,00 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238032.pdf
238031 07.02.2023 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 01/2023 22,88 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238031.pdf
238030 31.01.2023 36191400 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice telekomunikačné služby 01/2023 8,00 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238030.pdf
238029 03.02.2023 44518684 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice oprava tlakového vedemie TÚV v sklade na Humenskej 159,95 237004 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238029.pdf
238028 03.02.2023 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice úschova servera, spotreba el. energie za obdobie 01/2023 10,00 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238028.pdf
238027 02.02.2023 44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice energie, pobočka Humenská za obdobie 12/2022 381,00 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238027.pdf
238026 02.02.2023 53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava dobitie kreditu na E-kupóny 611,39 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238026.pdf
238025 02.02.2023 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice nájom a podnájom pobočka Merkúr za obdobie 02/2023 991,08 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238025.pdf
238024 02.02.2023 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice miera inflácie12,8 % za rok 2022 71,88 21.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238024.pdf
238023 30.01.2023 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 01/2023 268,34 09.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238023.pdf
238022 24.01.2023 40859118 JUDr. Lýdia Budziňáková Pod Vinicou 1500/36, 054 01 Levoča odmena za kolektívne vyjednávanie a cestovné náklady 153,99 09.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238022.pdf
238021 23.01.20223 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice nájom, spotreba elektrickej energie,teplo za obdobie 01/2023 1 774,17 09.02.2023 KMK
Download
Filename: df_238021.pdf
238020 20.01.2023 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice prenájom za rok 2023 3,00 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238020.pdf
238019 19.01.2023 42247632 Visit Košice Hlavná 59, 040 01 Košice členský príspevok na rok 2023 150,00 23.01.2023 KMK
Download
Filename: df_238019.pdf