Filter 
Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma zmluvy s DPH Dátum zverejnenia Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Stiahnuť
PZ 20215106 19.05.2021 21.05.2021 “Motivačné aktivity s detským čitateľom“ Bc. Natália Malíková 150,00 20.05.2021 28.06.2021
Download
Filename: pz_20215106.pdf
PZ 20215105 19.05.2021 21.05.2021 “Motivačné aktivity s detským čitateľom“ Ing. Viera Ristvejová 150,00 20.05.2021 28.06.2021
Download
Filename: pz_20215105.pdf
Z 202112 14.05.2021 15.05.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01903 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 14.05.2021
Download
Filename: z_202112.pdf
Z 202111 13.05.2021 15.05.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-513-02332 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7000,00 14.05.2021 01.03.2022
Download
Filename: z_202111.pdf
Z 202110 19.04.2021 24.04.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-512-00245 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 9 000,00 23.04.2021 01.03.2022
Download
Filename: 3084a1e5167924e91be50709eec81aba_z_202110.pdf
Z 202109 01.04.2021 02.04.2021 Zamestnávateľská zmluva DDS Stabilita Stabilita d.d.s. a.s. Bačíkova 5, 040 01 Košice 36718556 01.04.2021
Download
Filename: z_202109.pdf
ZOD 20215204 28.04.2021 30.04.2021 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 20215204 Barbora Vanická 100,00 29.04.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod__20215204.pdf
Z 202108 21.04.2021 22.04.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskynutí finančných prostriedkov č. 20-513-01903 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 21.04.2021
Download
Filename: z_202108.pdf
Z 202107 19.04.2021 01.05.2021 Dodatok č.2/2021 k zmluve č. 1108/2016 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice 51221896 19.04.2021
Download
Filename: z_202107.pdf
Z 202106 19.04.2021 20.04.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 19.04.2021
Download
Filename: z_202106.pdf
Z 202105 12.04.2021 14.04.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 003/2021 Slovenská asociácia knižníc Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava 30845181 150,00 13.04.2021
Download
Filename: z_202105.pdf
PZ 20215104 30.03.2021 10.04.2021 zmluva o vyhodnotení detských prác v projekte "Literárne Košice" Mgr. Markéta Andričíková 250,00 09.04.2021
Download
Filename: pz_20215104.pdf
PZ 20215103 30.03.2021 10.04.2021 zmluva o vyhodnotení detských prác v projekte "Literárne Košice" doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. 200,00 09.04.2021
Download
Filename: pz_20215103.pdf
PZ 20215102 30.03.2021 10.04.2021 zmluva o vyhodnotení detských prác v projekte "Literárne Košice" doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. 200,00 09.04.2021
Download
Filename: pz_20215102.pdf
PZ 20215101 30.03.2021 10.04.2021 zmluva o vyhodnotení detských prác v projekte "Literárne Košice" doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. 250,00 09.04.2021
Download
Filename: pz_20215101.pdf
Z 202104 25.03.2021 08042021 Dohoda o ukončení spolupráce ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. Baštová 38, 080 01 Prešov 31709117 07042021
Download
Filename: z_202104.pdf
ZOD 20215203 15.02.2021 16.02.2021 databáza kníh MŠ "múdre hranie" Miroslava Džuňa Demková 100,00 18.02.2021
Download
Filename: zod_20215203.pdf
ZOD 20215202 15.02.2021 16.02.2021 databáza kníh MŠ "múdre hranie" Pavlína Rešutíková 100,00 18.02.2021
Download
Filename: zod_20215202.pdf
ZOD 20215201 15.02.2021 16.02.2021 databáza kníh MŠ "múdre hranie" Ľudmila Zimmermannová 100,00 18.02.2021
Download
Filename: zod_20215201.pdf
Z 202103 16.02.2021 17.02.2021 IVES_zmluva o poskytnutí služieb IVeS Čs. armády 20, 04001 Košice 00162957 268,86 18.02.2021
Download
Filename: z_202103.pdf