Filter 
Interné číslo Dátum prijatia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH Zmluva objednávka Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
248146 02.05.2024 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice Nájomné a prevádzkové náklady za obdobie 04/2024, pobočka Hutnícka 2 099,88 17.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248146.pdf
248145 02.05.2024 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba el. energie pobočka Humenská za obdobie 03-05/2024 280,00 17.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248145.pdf
248144 30.04.2024 51881713 LAVACOM s.r.o. Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice tlač a výroba propagačného materiálu na ppodujatie Rozčítajme Košice 353,40 247032 17.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248144.pdf
248143 30.04.2024 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby za obdobie 04/2024 293,10 17.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248143.pdf
248142 25.04.2024 36287229 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava Odborný seminár 98,00 10.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248142.pdf
248141 25.04.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží, pobočka Poľovnicka, za obdobie 04/2024 27,60 10.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248141.pdf
248140 25.04.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží, pobočka Hutnícka, za obdobie 04/2024 27,60 10.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248140.pdf
248139 25.04.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží, pobočka Merkúr, za obdobie 04/2024 31,20 10.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248139.pdf
248138 25.04.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží, pobočka Humenská, za obdobie 04/2024 55,20 10.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248138.pdf
248137 24.04.2024 36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice Kerio Control pre 30 užívateľov na 12 mesiacov 1 080,00 247033 10.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248137.pdf
248136 24.04.2024 45503249 MARTINUS, s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Košice Knihy do fondu 108,00 10.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248136.pdf
248135 23.04.2024 00691135 Mesto Košice Tr. SNP 48/A, 040 01 Košice Refakturácia poisteného majetok za II.Q 2024 237,84 10.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248135.pdf
248134 22.04.2024 00397610 Technická univerzita v Košiciach Némcovej 7, 042 00 Košice Potlač tričiek na podujatie Rozčítajme Košice 456,00 247030 10.05.2024 KMK
Download
Filename: df_248134.pdf
248133 17.04.2024 Canva invoice Grafický program za obdobie 04/2024 11,99 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248133.pdf
248132 16.04.2024 51881713 LAVACOM s.r.o. Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice výroba a tlač banera, roll up, pozvánky na podujatie Rozčítajme Košice 152,40 247027 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248132.pdf
248131 16.04.2024 36606693 ASANARATES, s..o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice Deratizácia na pobočkách Humenská a Poľovnícka 84,00 247017 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248131.pdf
248130 16.04.2024 31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice teplo, pobočka Poľovnícka, za obdobie 03/2024 683,49 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248130.pdf
248129 16.04.2024 31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice teplo, pobočka Humenská za obdobie 03/2024 1 915,58 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248129.pdf
248128 16.04.2024 50164988 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 040 01 Košice poskytovanie právnych služieb za obdobie 03/2024 756,00 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248128.pdf
248127 15.04.2024 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice nájom, spotreba elektrickej energie, teplo za obdobie 04/2024 1 905,18 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248127.pdf