Filter 
Interné číslo Dátum prijatia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH Zmluva objednávka Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
248064 21.02.2024 31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice školenie Účtovníctvo v obciach a ROPO v r. 2024 54,00 28.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248064.pdf
248063 19.02.2024 Canva invoice Grafický program za obdobie 02/2024 11,99 28.02.2024
Download
Filename: df_248063.pdf
248062 15.02.2024 53846494 Ing. Daniela Baľaková - DIVAZO Suchá Hora 208, 027 13 Suchá Hora penová podlaožka na hranie pre deti 43,80 247009 28.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248062.pdf
248061 14.02.2024 31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice teplo, pobočka Poľovnícka, za obdobie 01/2024 1 055,09 28.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248061.pdf
248060 14.02.2024 31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice teplo, pobočka Humenská za obdobie 01/2024 3 078,98 28.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248060.pdf
248059 14.02.2024 31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice Členský poplatok na rok 2024 35,00 28.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248059.pdf
248058 13.02.2024 45358141 PRONECO s.r.o. Matúša Čáka Trenčianského 19, 044 42 Rozhanovce Vypracovanie projektového energetického hodnotenia budovy (PEH)knižnice Humenská 1 500,00 247007 28.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248058.pdf
248057 13.02.2024 45358141 PRONECO s.r.o. Matúša Čáka Trenčianského 19, 044 42 Rozhanovce Vypracovanie vstupného energet. certifikátu (EC) budovy pobočka Humenská 1 500,00 247007 28.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248057.pdf
248056 13.02.2024 36587931 RATEX, projekčná a inžinierska organizácia Stará spišská cesta 33, 040 01 Košice Vypracovanie aktualnej projektovej dokumentácie - rekonštrukcia budovy pobočka Humenská 1 560,00 247008 28.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248056.pdf
248055 13.02.2024 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice nájom, spotreba elektrickej energie, teplo za obdobie 02/2024 1 905,18 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248055.pdf
248054 09.02.2024 00691135 Mesto Košice Tr. SNP 48/A, 040 01 Košice Refakturácia poisteného za I. Q. 2024 237,84 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248054.pdf
248053 09.02.2024 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba el. energie pobočka Merkúr za obdobie 01/2024 74,38 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248053.pdf
248052 09.02.2024 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba el. energie pobočka Poľovnícka za obdobie 01/2024 234,59 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248052.pdf
248051 08.02.2024 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava O2 sms brána za obdobie 01/2024 8,00 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248051.pdf
248050 08.02.2024 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice výroba banera s osadením 445,20 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248050.pdf
248049 08.02.2024 36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby za obdobie 01/2024 74,10 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248049.pdf
248048 07.02.2024 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby za obdobie 01/2024 1 753,20 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248048.pdf
248047 07.02.2024 36363383 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava Postimplementačná podpora za obdobie 01/2024 83,04 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248047.pdf
248046 06.02.2024 420166 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 811 02 Bratislava poplatok za služby v roku 2023 0,73 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248046.pdf
248045 06.02.2024 420166 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 811 02 Bratislava poplatok za služby v roku 2022 0,24 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248045.pdf