Filter 
Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma zmluvy Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
Z 202135 Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy č. MK-4269/2021-451 Ministerstvo Kultúry SR Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 00165182 06.08.2021 KMK
Download
Filename: z_202135.pdf
ZOD 20215230 10.08.2021 13.08.2021 Najlepšie detské knihy roka 2021 - Vianočná knižka sa otvára Veronika Inglotová 200 12.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215230.pdf
ZOD 20215222 09.08.2021 13.08.2021 Najlepšie detské knihy roka 2021 - Vianočná knižka sa otvára Ľudmila Mičianová 200 12.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215222.pdf
ZOD 20215229 04.08.2021 12.08.2021 Najlepšie detské knihy roka 2021 - Vianočná knižka sa otvára Lucia Hlubeňová 200 11.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215229.pdf
Z 202134 06.08.2021 07.08.2021 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17, 811 05 Bratislava 31595545 10,00 06.08.2021 KMK
Download
Filename: z_202134.pdf
ZOD 20215233 22.07.2021 05.08.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215233_Vianočná knižka sa otvára Viera Némethová 200,00 04.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215233.pdf
ZOD 20215232 27.7.2021 05.08.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215232_Vianočná knižka sa otvára Petra Mišáková 200,00 04.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215232.pdf
ZOD 20215224 21.07.2021 30.7.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215224_Vianočná knižka sa otvára Zuzana Herbrychová 200,00 29.07.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215224.pdf
ZOD 20215223 24.07.2021 30.07.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215223_Vianočná knižka sa otvára Miroslava Trippé 200,00 29.07.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215223.pdf
PZ 20215111 03.08.2021 04.08.2021 Príkazná zmluva č. 20215111 Mgr. Dominika Petáková, PhD. 150,00 03.08.2021 KMK
Download
Filename: pz_20215111.pdf
PZ 20215110 03.08.2021 04.08.2021 Príkazná zmluva č. 20215110 Bc. Natália Malíková 220,00 03.08.2021 KMK
Download
Filename: pz_20215110.pdf
PZ 20215109 03.08.2021 04.08.2021 Príkazná zmluva č. 20215109 Lucia Borovská, MSc. 200,00 03.08.2021 KMK
Download
Filename: pz_20215109.pdf
Z 202133 02.08.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-514-03887 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 5 000,00 02.08.2021 KMK
Download
Filename: z_202133.pdf
Z 202132 27.07.2021 28.07.2021 Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti_Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby_zmluva č. 21/41/054/280 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Staničné námestie 9, 04211 Košice 30794536 355,62 27.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202132.pdf
Z 202131 14.07.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-120-01194 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 3 850,00 15.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202131.pdf
Z 202130 15.07.2021 16.07.2021 Darovacia zmluva č. 03/2021 Ing. Dagmar Vaníková 15.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202130.pdf
Z 202129 29.06.2021 02.07.2021 Dodatok č. 24 k zmluve č. 2009000029 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00691135 13.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202129.pdf
Z 202128 09.07.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-214-01160 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 5 500,00 13.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202128.pdf
Z 202127 09.07.2021 10.07.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Veronika Švecová 09.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202127.pdf
Z 202125 25.06.2021 26.06.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Barbora Vanická 25.06.2021 KMK
Download
Filename: z_202125.pdf