Filter 
Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma zmluvy Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
Z 202133 02.08.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-514-03887 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 5 000,00 02.08.2021 KMK
Download
Filename: z_202133.pdf
Z 202132 27.07.2021 28.07.2021 Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti_Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby_zmluva č. 21/41/054/280 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Staničné námestie 9, 04211 Košice 30794536 355,62 27.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202132.pdf
Z 202131 14.07.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-120-01194 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 3 850,00 15.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202131.pdf
Z 202130 15.07.2021 16.07.2021 Darovacia zmluva č. 03/2021 Ing. Dagmar Vaníková 15.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202130.pdf
Z 202129 29.06.2021 02.07.2021 Dodatok č. 24 k zmluve č. 2009000029 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00691135 13.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202129.pdf
Z 202128 09.07.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-214-01160 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 5 500,00 13.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202128.pdf
Z 202127 09.07.2021 10.07.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Veronika Švecová 09.07.2021 KMK
Download
Filename: z_202127.pdf
Z 202125 25.06.2021 26.06.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Barbora Vanická 25.06.2021 KMK
Download
Filename: z_202125.pdf
Z 202124 25.06.2021 26.06.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Júlia Jakubeková 25.06.2021 KMK
Download
Filename: z_202124.pdf
Z 202121 18.06.2021 19.06.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Ing. Dominika Kováčová 18.06.2021 KMK
Download
Filename: z_202121.pdf
Z 202122 13.05.2021 22.06.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-513-02521 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 1 850,00 21.06.2021 KMK
Download
Filename: z_202122.pdf
Z 202120 20.05.2021 11.06.2021 Zmluva o cestovných náhradách a poskytnutí ubytovania PhDr. Ľudmila Hrdináková 10.06.2021 KMK
Download
Filename: z_202120.pdf
Z 202119 28.05.2021 11.06.2021 Dodatok č. 10 Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00691135 10.06.2021 KMK
Download
Filename: z_202119.pdf
Z 202118 31.05.2021 08.06.2021 Darovacia zmluva č. 02/2021 Ing. Dagmar Vaníková 07.06.2021 KMK
Download
Filename: z_202118.pdf
Z 202117 29.03.2021 05.06.2021 Darovacia zmluva č.01/2021 Ing. Dagmar Vaníková 04.06.2021 KMK
Download
Filename: z_202117.pdf
Z 202116 31.05.2021 05.06.2021 Dohoda o spolupráci Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava 00151882 04.06.2021 KMK
Download
Filename: z_202116.pdf
ZOD 20215221 20.05.2021 28.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215221_Motivačné aktivity PhDr. Ľudmila Hrdináková 500,00 27.05.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215221.pdf
ZOD 20215213 17.05.2021 28.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215213_Motivačné aktivity Viera Némethová 200,00 27.05.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215213.pdf
Z 202115 26.5.2021 28.05.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.05.2021 KMK
Download
Filename: z_202115.pdf
Z 202114 19.05.2021 26.05.2021 Dodatok č.1/2021 k zmluve č. 1100277316 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 25.05.2021 KMK
Download
Filename: z_202114.pdf