Filter 
Interné číslo Dátum prijatia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH Zmluva objednávka Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
248126 15.04.2024 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice Vyúčtovanie spotreby el. energie a tepla za rok 2023 3 472,67 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248126.pdf
248125 11.04.2024 36570460 Východislovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Koice vodné a stočné pobočky Poľovnícka a Humenská za obd. 09/2023-03/2024 478,17 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248125.pdf
248124 11.04.2024 00678856 IKAR, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava Knihy do fondu 1 209,18 247025 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248124.pdf
248123 11.04.2024 44622961 AVANCE UM s.r.o. Bardejovská 1, 040 01 Košice hygienické potreby na pobočku Poľovnícka 132,19 247026 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248123.pdf
248122 11.04.2024 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba el. energie pobočka Merkúr za obdobie 03/2024 70,42 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248122.pdf
248121 10.04.2024 35584916 LUXA-PAPIER, s.r.o. Poštová 17, 040 01 Košice Kancelársky materiál na podujatie Rozčítajme Košice 365,65 247031 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248121.pdf
248120 10.04.2024 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba el. energie pobočka Poľovnícka za obdobie 03/2024 222,22 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248120.pdf
248119 09.04.2024 51881713 LAVACOM s.r.o. Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice tlač časopisu Svet (z) kníh 319,00 247018 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248119.pdf
248118 09.04.2024 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava O2 sms brána za obdobie 03/2024 8,00 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248118.pdf
248117 09.04.2024 36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice materiál k výpočtovej technike 172,46 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248117.pdf
248116 09.04.2024 50447815 Datacomp IT Services, a.s. Pri Suchom mlyne 3897/29, 811 04 Bratislava Servisné práce za obdobie 01-03/2024 1914,00 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248116.pdf
248115 09.04.2024 17311462 Vydavateľstvo Slovar, s.r.o. Bojnická 10, 830 00 Bratislava Knihy do fondu 116,61 247020 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248115.pdf
248114 09.04.2024 32704861 I.M.I. Imrich Hájik Zombova 9, 040 01 Košice Knihy do fondu 75,99 247021 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248114.pdf
248113 09.04.2024 46106596 Albatros Media Slovakia, s.r.o. Hattalová 12, 831 03 Bratislava Knihy do fondu 699,98 247019 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248113.pdf
248112 09.04.2024 17337879 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava Knihy do fondu 503,49 247022 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248112.pdf
248111 08.04.2024 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefánikova 8, 811 05 Bratislava úrazové poistenie osôb za I.Q/2024 2,43 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248111.pdf
248110 08.04.2024 47999021 eot, s.r.o. Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava Knihy do fondu 266,00 247023 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248110.pdf
248109 05.04.2024 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby za obdobie 03/2024 1577,88 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248109.pdf
248108 05.04.2024 44622961 AVANCE UM s.r.o. Bardejovská 1, 040 01 Košice hygienické potreby na pobočku Humenská 158,11 247016 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248108.pdf
248107 05.04.2024 36191400 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice telekomunikačné služby za obdobie 03/2024 8,00 25.04.2024 KMK
Download
Filename: df_248107.pdf