Filter 
Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma zmluvy s DPH Dátum zverejnenia Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Stiahnuť
PZ 20225113 28.03.2022 29.03.2022 Aj my sme tu doma Alžbeta Czimová, DiS.art 200,00 28.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: pz_20225113.pdf
ZOD 20225216 25.03.2022 29.03.2022 Aj my sme tu doma Mgr. Helena Miškufová 200,00 28.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225216.pdf
ZOD 20225215 25.03.2022 29.03.2022 Jdu s hlavou vztyčenou Mgr. Tomáš Ondrejšík 180,00 28.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225215.pdf
Z 202209 15.03.2022 25.03.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 15/2022_Záhrada piatich zmyslov Slovenská asociácia knižníc Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava 00189006 100,00 24.03.2022 30.09.2022
Download
Filename: zm_202209.pdf
ZOD 20225214 24.03.2022 25.03.2022 Jdu s hlavou vztyčenou Tomáš Hanečák 100,00 24.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225214.pdf
ZOD 20225213 24.03.2022 25.03.2022 Jdu s hlavou vztyčenou PhDr. Miroslava Lauffová 80,00 24.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225213.pdf
ZOD 20225212 24.03.2022 25.03.2022 Aj my sme tu doma Pavlína Gavaľová 80,00 24.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225212.pdf
ZOD 20225211 24.03.2022 25.03.2022 Jdu s hlavou vztyčenou Miriam Kuchárová 100,00 24.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225211.pdf
ZOD 20225210 24.03.2022 25.03.2022 Jdu s hlavou vztyčenou Oliver Kuko 100,00 24.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225210.pdf
ZOD 20225209 24.03.2022 25.03.2022 Jdu s hlavou vztyčenou Maroš Kováč 80,00 24.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225209.pdf
ZOD 20225208 24.03.2022 25.03.2022 Jdu s hlavou vztyčenou Tomáš Hodermarský 100,00 24.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225208.pdf
ZOD 20225207 24.03.2022 25.03.2022 Jdu s hlavou vztyčenou Oliver Hasaj 80,00 24.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225207.pdf
ZOD 20225206 24.03.2022 25.03.2022 Jdu s hlavou vztyčenou Andrea Klemová 80,00 24.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225206.pdf
ZOD 20225205 18.03.2022 22.03.2022 Aj my sme tu doma PaedDr. Marta Györiová 200,00 21.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225205.pdf
ZOD 20225204 18.03.2022 22.03.2022 Aj my sme tu doma Mgr. Ján Šimko, PhD. 400,00 21.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225204.pdf
ZOD 20225203 18.03.2022 22.03.2022 Aj my sme tu doma Mgr. Anna Ötvös 200,00 21.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225203.pdf
ZOD 20225202 18.03.2022 22.03.2022 Aj my sme tu doma Tomáš Matta 200,00 21.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: zod_20225202.pdf
PZ 20225112 18.03.2022 22.03.2022 Aj my sme tu doma Bc. Natália Malíková 100,00 21.03.2022 31.03.2022
Download
Filename: pz_20225112.pdf
Z 202208 21.03.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01383_Vianočná knižka sa otvára Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 21.03.2022 31.3.2023
Download
Filename: zm_202208.pdf
PZ 20225111 11.03.2022 12.03.2022 Literárne Košice doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. 250 11.03.2022 10.04.2022
Download
Filename: pz_20225111.pdf