Filter 
Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma zmluvy Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
Z 202138 16.09.2021 17.09.2021 Dodatok č.3/2021 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice 51221896 16.09.2021 KMK
Download
Filename: z_202138.pdf
ZOD 20215240 20.08.2021 17.09.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215240_Akadémia moderného knihovníka Tibor Hujdič 250,00 16.09.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215240.pdf
ZOD 20215238 08.09.2021 17.09.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215238_Akadémia moderného knihovníka Tomáš Ulej 250,00 16.09.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215238.pdf
ZOD 20215228 31.08.2021 17.09.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215228_Vianočná knižka sa otvára Monika Freml 200,00 16.09.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215228.pdf
ZOD 20215236 31.08.2021 03.09.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215236_Akadémia moderného knihovníka doc. Ing. Miriam Šebová, Phd. 250,00 02.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215236.pdf
ZOD 20215234 04.08.2021 27.08.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215234_Vianočná knižka sa otvára Miroslava Biroščáková 200,00 26.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215234.pdf
ZOD 20215235 09.08.2021 26.08.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215235_Akadémia moderného knihovníka doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. 250,00 25.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215235.pdf
ZOD 20215226 09.08.2021 26.08.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215226_Vianočná knižka sa otvára doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. 200,00 25.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215226.pdf
ZOD 20215231 17.08.2021 26.08.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215231_Vianočná knižka sa otvára Lucia Borovská 200,00 25.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215231.pdf
ZOD 20215239 19.08.2021 24.08.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215239_Akadémia moderného knihovníka PhDr. Ľudmila Hrdináková 250,00 23.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215239.pdf
ZOD 20215237 11.08.2021 24.08.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215237_Akadémia moderného knihovníka Viktória Marcinová 250,00 23.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215237.pdf
ZOD 20215227 02.08.2021 24.08.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215227_Vianočná knižka sa otvára Viktória Marcinová 200,00 23.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215227.pdf
ZOD 20215225 03.08.2021 24.08.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215225_Vianočná knižka sa otvára Alžbeta Uríková 200,00 23.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215225.pdf
Z 202137 23.08.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-410-01959 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 4 000,00 23.08.2021 KMK
Download
Filename: z_202137.pdf
Z 202136 23.08.2021 24.08.2021 Darovacia zmluva č. 04/2021 Ing. Dagmar Vaníková 23.08.2021 KMK
Download
Filename: z_202136.pdf
Z 202135 Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy č. MK-4269/2021-451 Ministerstvo Kultúry SR Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 00165182 06.08.2021 KMK
Download
Filename: z_202135.pdf
ZOD 20215230 10.08.2021 13.08.2021 Najlepšie detské knihy roka 2021 - Vianočná knižka sa otvára Veronika Inglotová 200 12.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215230.pdf
ZOD 20215222 09.08.2021 13.08.2021 Najlepšie detské knihy roka 2021 - Vianočná knižka sa otvára Ľudmila Mičianová 200 12.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215222.pdf
ZOD 20215229 04.08.2021 12.08.2021 Najlepšie detské knihy roka 2021 - Vianočná knižka sa otvára Lucia Hlubeňová 200 11.08.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215229.pdf
Z 202134 06.08.2021 07.08.2021 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17, 811 05 Bratislava 31595545 10,00 06.08.2021 KMK
Download
Filename: z_202134.pdf