Filter 
Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma zmluvy Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
Z 202109 01.04.2021 02.04.2021 Zamestnávateľská zmluva DDS Stabilita Stabilita d.d.s. a.s. Bačíkova 5, 040 01 Košice 36718556 01.04.2021 KMK
Download
Filename: z_202109.pdf
ZOD 20215204 28.04.2021 29.04.2021 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 20215204 Barbora Vanická 100,00 29.04.2021 KMK
Download
Filename: ZOD_20215204_Vanicka.pdf
Z 202108 21.04.2021 22.04.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskynutí finančných prostriedkov č. 20-513-01903 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 21.04.2021 KMK
Download
Filename: z_202108.pdf
Z 202107 19.04.2021 01.05.2021 Dodatok č.2/2021 k zmluve č. 1108/2016 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice 51221896 19.04.2021 KMK
Download
Filename: z_202107.pdf
Z 202106 19.04.2021 20.04.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 19.04.2021 KMK
Download
Filename: z_202106.pdf
Z 202105 12.04.2021 13.04.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 003/2021 Slovenská asociácia knižníc Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava 30845181 150,00 13.04.2021 KMK
Download
Filename: z_202105.pdf
PZ 20215104 30.03.2021 10.04.2021 zmluva o vyhodnotení detských prác v projekte "Literárne Košice" Mgr. Markéta Andričíková 250,00 09.04.2021 KMK
Download
Filename: pz__20215104_Andricikova_LKJS.pdf
PZ 20215103 30.03.2021 10.04.2021 zmluva o vyhodnotení detských prác v projekte "Literárne Košice" doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. 200,00 09.04.2021 KMK
Download
Filename: pz_20215103_Karpinsky_LKJS.pdf
PZ 20215102 30.03.2021 10.04.2021 zmluva o vyhodnotení detských prác v projekte "Literárne Košice" doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. 200,00 09.04.2021 KMK
Download
Filename: pz__20215102_Andricik_LKJS.pdf
PZ 20215101 30.03.2021 10.04.2021 zmluva o vyhodnotení detských prác v projekte "Literárne Košice" doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. 250,00 09.04.2021 KMK
Download
Filename: pz__20215101_Gavura_LKJS.pdf
Z 202104 25.03.2021 08042021 Dohoda o ukončení spolupráce ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. Baštová 38, 080 01 Prešov 31709117 0 07042021 KMK
Download
Filename: z_202104.pdf
ZOD 20215203 15.02.2021 16.02.2021 databáza kníh MŠ "múdre hranie" Miroslava Džuňa Demková 100,00 18.02.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215203.pdf
ZOD 20215202 15.02.2021 16.02.2021 databáza kníh MŠ "múdre hranie" Pavlína Rešutíková 100,00 18.02.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215202.pdf
ZOD 20215201 15.02.2021 16.02.2021 databáza kníh MŠ "múdre hranie" Ľudmila Zimmermannová 100,00 18.02.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215201.pdf
Z 202103 16.02.2021 17.02.2021 IVES_zmluva o poskytnutí služieb IVeS Čs. armády 20, 04001 Košice 00162957 224,05 18.02.2021 KMK
Download
Filename: z_202103.pdf
Z 202102 11.02.2021 12.02.2021 FPU Dohoda o ukončení_MAČ FOND NA PODPORU UMENIA Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 18 000 11.02.2021 KMK
Download
Filename: z_202102.pdf
Z 202101 28.1.2021 29.1.2021 Zmluva o spracovaní osobných údajov Študentský servis s.r.o. Jedlíkova 5, Košice 43899561 05.02.2021 KMK
Download
Filename: z_202101.pdf