Filter 
Interné číslo Dátum prijatia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH Zmluva objednávka Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
248055 13.02.2024 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice nájom, spotreba elektrickej energie, teplo za obdobie 02/2024 1 905,18 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248055.pdf
248054 09.02.2024 00691135 Mesto Košice Tr. SNP 48/A, 040 01 Košice Refakturácia poisteného za I. Q. 2024 237,84 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248054.pdf
248053 09.02.2024 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba el. energie pobočka Merkúr za obdobie 01/2024 74,38 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248053.pdf
248052 09.02.2024 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba el. energie pobočka Poľovnícka za obdobie 01/2024 234,59 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248052.pdf
248051 08.02.2024 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava O2 sms brána za obdobie 01/2024 8,00 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248051.pdf
248050 08.02.2024 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice výroba banera s osadením 445,20 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248050.pdf
248049 08.02.2024 36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby za obdobie 01/2024 74,10 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248049.pdf
248048 07.02.2024 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby za obdobie 01/2024 1 753,20 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248048.pdf
248047 07.02.2024 36363383 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava Postimplementačná podpora za obdobie 01/2024 83,04 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248047.pdf
248046 06.02.2024 420166 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 811 02 Bratislava poplatok za služby v roku 2023 0,73 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248046.pdf
248045 06.02.2024 420166 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 811 02 Bratislava poplatok za služby v roku 2022 0,24 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248045.pdf
248044 06.02.2024 36191400 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice telekomunikačné služby za obdobie 01/2024 8,00 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248044.pdf
248043 06.02.2024 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice úschova servera a spotreba el. energie za obdobie 01/2024 10,00 15.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248043.pdf
248042 05.02.2024 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba el. energie pobočka Humenská za obdobie 01-02/2024 280,00 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248042.pdf
248041 05.02.2024 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice Nájomné a prevádzkové náklady za obdobie 02/2024, pobočka Hutnícka 2 099,88 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248041.pdf
248040 05.02.2024 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice Nájomné a prevádzkové náklady za obdobie 02/2024, pobočka Merkúr 1 076,87 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248040.pdf
248039 01.02.2024 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice miera inflácie, nájom a podnájom na pobočke Merkúr 94,24 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248039.pdf
248038 01.02.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží na pobočku Poľovnícka za obdobie 01/2024 27,00 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248038.pdf
248037 01.02.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží, pobočka Hutnícka, za obdobie 01/2024 27,60 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248037.pdf
248036 01.02.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží, pobočka Merkúr, za obdobie 01/2024 30,60 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248036.pdf