Filter 
Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma zmluvy s DPH Dátum zverejnenia Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Stiahnuť
Z 202143 09.12.2021 14.12.2021 Dodatok č. 11 k zmluve 2010000632 o zverení HM mesta do správy Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00691135 29.12.2021
Download
Filename: z_202143.pdf
Z 202142 18.11.2021 23.12.2021 Realizácia nájazdovej rampy ako debarierizácie vstupu do pobočky knižnice na ul. Humenskej č. 9 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00691135 29.12.2021
Download
Filename: z_202142.pdf
PZ 20215129 29.11.2021 30.11.2021 Príkazná zmluva č. 20215129_Vianočná knižka sa otvára František Cimbolák 100,00 29.11.2021 31.12.2021
Download
Filename: pz_20215129.pdf
ZUM20215309 23.11.2021 27.11.2021 Zmluva č.20215302_Vianočná knižka sa otvára dňa 10.12.2021 Mgr. Dávid Dziak, PhD. 150,00 26.11.2021 11.12.2021
Download
Filename: ZUM_20215309.pdf
ZUM20215308 23.11.2021 27.11.2021 Zmluva č.20215302_Vianočná knižka sa otvára dňa 10.12.2021 doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. 150,00 26.11.2021 11.12.2021
Download
Filename: ZUM_20215308.pdf
ZUM20215307 23.11.2021 27.11.2021 Zmluva č.20215302_Vianočná knižka sa otvára dňa 09.12.2021 Mgr. Michaela Dúcsová 150,00 26.11.2021 10.12.2021
Download
Filename: ZUM_20215307.pdf
ZUM20215306 23.11.2021 27.11.2021 Zmluva č.20215302_Vianočná knižka sa otvára dňa 07.12.2021 Mgr.art Mária STAVIARSKA 150,00 26.11.2021 08.12.2021
Download
Filename: ZUM_20215306.pdf
ZUM20215305 23.11.2021 27.11.2021 Zmluva č.20215302_Vianočná knižka sa otvára dňa 07.12.2021 Valentín ŠEFČÍK 150,00 26.11.2021 08.12.2021
Download
Filename: ZUM_20215305.pdf
ZUM20215304 23.11.2021 27.11.2021 Zmluva č.20215302_Vianočná knižka sa otvára dňa 06.12.2021 Mgr. Art. Noémi RÁCZOVÁ 150,00 26.11.2021 07.12.2021
Download
Filename: ZUM_20215304.pdf
ZUM20215303 23.11.2021 27.11.2021 Zmluva č.20215303_Vianočná knižka sa otvára dňa 03.12.2021 Slavomír SZABÓ 150,00 26.11.2021 04.12.2021
Download
Filename: ZUM_20215303.pdf
ZUM20215302 23.11.2021 27.11.2021 Zmluva č.20215302_Vianočná knižka sa otvára dňa 02.12.2021 Barbora Vanická 150,00 26.11.2021 04.12.2021
Download
Filename: ZUM_20215302.pdf
Z 202141 09.11.2021 13.11.2021 Zverenie HM mesta do správy - drobný HM Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00691135 23.11.2021
Download
Filename: z_202141.pdf
ZOD 20215245 09.11.2021 12.11.2021 Časopis Svet (z) kníh Bc. Natália Malíková 500 11.11.2021 05.12.2021
Download
Filename: zod_20215245.pdf
ZOD 20215244 09.11.2021 12.11.2021 Časopis Svet (z) kníh Bc. Zuzana Sedláková 300 11.11.2021 04.12.2021
Download
Filename: zod_20215244.pdf
ZOD 20215243 09.11.2021 12.11.2021 Časopis Svet (z) kníh Ing. Viera Ristvejová 300 11.11.2021 05.12.2021
Download
Filename: zod_20215243.pdf
ZOD 20215242 09.11.2021 12.11.2021 Časopis Svet (z) kníh Mgr. Dominika Petáková, PhD. 500 11.11.2021 05.12.2021
Download
Filename: zod_20215242.pdf
ZOD 20215241 09.11.2021 12.11.2021 Časopis Svet (z) kníh Mgr. Michaela Dúcsová 500 11.11.2021 05.12.2021
Download
Filename: zod_20215241.pdf
PZ 20215128 09.11.2021 10.11.2021 Príkazná zmluva č. 20215128_Vianočná knižka sa otvára Mgr. Dominika Petáková, PhD. 200,00 09.11.2021 05.12.2021
Download
Filename: pz_20215128.pdf
PZ 20215127 09.11.2021 10.11.2021 Príkazná zmluva č. 20215127_Vianočná knižka sa otvára Lucia Borovská, MSc. 150,00 09.11.2021 30.11.2021
Download
Filename: pz_20215127.pdf
PZ 20215126 09.11.2021 10.11.2021 Príkazná zmluva č. 20215126_Vianočná knižka sa otvára Bc. Natália Malíková 150,00 09.11.2021 30.11.2021
Download
Filename: pz_20215126.pdf