Filter 
Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma zmluvy Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
ZOD 20215210 13.05.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215210_Motivačné aktivity doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. 200,00 25.05.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215210.pdf
ZOD 20215216 11.05.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215216_Motivačné aktivity Silvia Kupcová 200,00 25.05.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215216.pdf
ZOD 20215212 02.05.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215212_Motivačné aktivity Lucia Borovská 200,00 25.05.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215212.pdf
ZOD 20215211 06.05.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215211_Motivačné aktivity Renáta Hlivková 200,00 25.05.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215211.pdf
ZOD 20215209 06.05.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215209_Motivačné aktivity Ivana Jakubčáková 100,00 25.05.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215209.pdf
ZOD 20215208 12.04.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215208_Motivačné aktivity Elena Šimkaninová 100,00 25.05.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215208.pdf
ZOD 20215205 30.04.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215205_Motivačné aktivity Barbora Krajč Zamišková 200,00 25.05.2021 KMK
Download
Filename: zod_20215205.pdf
PZ 20215108 19.05.2021 21.05.2021 “Motivačné aktivity s detským čitateľom“ Bc. Zuzana Sedláková 150,00 20.05.2021 KMK
Download
Filename: pz_20215108.pdf
PZ 20215107 19.05.2021 21.05.2021 “Motivačné aktivity s detským čitateľom“ Mgr. Dominika Petáková, PhD. 150,00 20.05.2021 KMK
Download
Filename: pz_20215107.pdf
PZ 20215106 19.05.2021 21.05.2021 “Motivačné aktivity s detským čitateľom“ Bc. Natália Malíková 150,00 20.05.2021 KMK
Download
Filename: pz_20215106.pdf
PZ 20215105 19.05.2021 21.05.2021 “Motivačné aktivity s detským čitateľom“ Ing. Viera Ristvejová 150,00 20.05.2021 KMK
Download
Filename: pz_20215105.pdf
Z 202112 14.05.2021 15.05.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01903 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 14.05.2021 KMK
Download
Filename: z_202112.pdf
Z 202111 13.05.2021 15.05.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-513-02332 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7000,00 14.05.2021 KMK
Download
Filename: z_202111.pdf
Z 202110 19.04.2021 24.04.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 21-512-00245 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 9 000,00 23.04.2021 KMK
Download
Filename: 3084a1e5167924e91be50709eec81aba_z_202110.pdf
Z 202109 01.04.2021 02.04.2021 Zamestnávateľská zmluva DDS Stabilita Stabilita d.d.s. a.s. Bačíkova 5, 040 01 Košice 36718556 01.04.2021 KMK
Download
Filename: z_202109.pdf
ZOD 20215204 28.04.2021 30.04.2021 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 20215204 Barbora Vanická 100,00 29.04.2021 KMK
Download
Filename: zod__20215204.pdf
Z 202108 21.04.2021 22.04.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskynutí finančných prostriedkov č. 20-513-01903 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 21.04.2021 KMK
Download
Filename: z_202108.pdf
Z 202107 19.04.2021 01.05.2021 Dodatok č.2/2021 k zmluve č. 1108/2016 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice 51221896 19.04.2021 KMK
Download
Filename: z_202107.pdf
Z 202106 19.04.2021 20.04.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 19.04.2021 KMK
Download
Filename: z_202106.pdf
Z 202105 12.04.2021 14.04.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 003/2021 Slovenská asociácia knižníc Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava 30845181 150,00 13.04.2021 KMK
Download
Filename: z_202105.pdf