Filter 
Interné číslo Dátum prijatia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH Zmluva objednávka Dátum zverejnenia Zverejnil Stiahnuť
248042 05.02.2024 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba el. energie pobočka Humenská za obdobie 01-02/2024 280,00 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248042.pdf
248041 05.02.2024 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice Nájomné a prevádzkové náklady za obdobie 02/2024, pobočka Hutnícka 2 099,88 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248041.pdf
248040 05.02.2024 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice Nájomné a prevádzkové náklady za obdobie 02/2024, pobočka Merkúr 1 076,87 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248040.pdf
248039 01.02.2024 51221896 PB Capital Slovakia s.r.o. Slovenská 36, 040 01 Košice miera inflácie, nájom a podnájom na pobočke Merkúr 94,24 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248039.pdf
248038 01.02.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží na pobočku Poľovnícka za obdobie 01/2024 27,00 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248038.pdf
248037 01.02.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží, pobočka Hutnícka, za obdobie 01/2024 27,60 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248037.pdf
248036 01.02.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží, pobočka Merkúr, za obdobie 01/2024 30,60 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248036.pdf
248035 01.02.2024 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží, pobočka Humenská, za obdobie 01/2024 54,00 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248035.pdf
248034 31.01.2024 00162957 IVES Košice Československej armády 20, 041 18 Košice licencia WINIBEU, WINPAM od 02 - 12/2024 a 01/2025 264,00 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248034.pdf
248033 30.01.2024 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby za obdobie 01/2024 293,18 12.02.2024 KMK
Download
Filename: df_248033.pdf
248032 26.01.2024 00691135 Mesto Košice Tr. SNP 48/A, 040 01 Košice Refakturácia poisteného za IV. Q. 2023 120,84 30.01.2024 KMK
Download
Filename: df_248032.pdf
248031 26.01.2024 42080673 KBT o.z. Rázusova 3286/3, 058 01 Poprad knihy do fondu 100,00 30.01.2024 KMK
Download
Filename: df_248031.pdf
248030 19.01.2024 Canva invoice Grafický program za obdobie 01/2024 11,99 30.01.2024 KMK
Download
Filename: df_248030.pdf
248029 22.01.2024 42080673 KBT o.z. Rázusova 3286/3, 058 01 Poprad divadelné predstavenie Malá pricezná 100,00 237002 30.01.2024 KMK
Download
Filename: df_248029.pdf
248028 16.01.2024 31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice školenie 27,00 22.01.2024 KMK
Download
Filename: df_248028.pdf
248027 12.01.2024 31730663 Študentský servis s.r.o. Jedlíková 5, 040 11 Košice vykonané práce k 31.12.2023 126,00 22.01.2024 KMK
Download
Filename: df_248027.pdf
248026 12.01.2024 42323975 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, 040 01 Košice nájom, spotreba elektrickej energie, teplo za obdobie 01/2024 1 905,18 22.01.2024 KMK
Download
Filename: df_248026.pdf
248025 12.01.2024 31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice teplo, pobočka Poľovnícka, za obdobie 12/2023 1 275,50 22.01.2024 KMK
Download
Filename: df_248025.pdf
248024 12.01.2024 31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice teplo, pobočka Humenská za obdobie 12/2023 3 438,52 22.01.2024 KMK
Download
Filename: df_248024.pdf
248023 11.01.2024 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefánikova 8, 811 05 Bratislava úrazové poistenie I.Q / 2024 2,43 22.01.2024 KMK
Download
Filename: df_248023.pdf