Filter 
Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma zmluvy s DPH Dátum zverejnenia Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Stiahnuť
ZOD 20215213 17.05.2021 28.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215213_Motivačné aktivity Viera Némethová 200,00 27.05.2021 31.05.2021
Download
Filename: zod_20215213.pdf
Z 202115 26.5.2021 28.05.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.05.2021
Download
Filename: z_202115.pdf
Z 202114 19.05.2021 26.05.2021 Dodatok č.1/2021 k zmluve č. 1100277316 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 25.05.2021
Download
Filename: z_202114.pdf
Z 202113 19.05.2021 26.05.2021 Dodatok č.1/2021 k zmluve č. 1060111616 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 25.05.2021
Download
Filename: z_202113.pdf
ZOD 20215220 17.05.2021 27.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215220_Motivačné aktivity Tatiana Hudačková 100,00 26.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215220.pdf
ZOD 20215219 17.05.2021 27.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215219_Motivačné aktivity Monika Ferková 100,00 26.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215219.pdf
ZOD 20215218 20.05.2021 27.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215218_Motivačné aktivity Tatiana Anestík 100,00 26.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215218.pdf
ZOD 20215217 20.05.2021 27.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215217_Motivačné aktivity Katarína Ciganová 100,00 26.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215217.pdf
ZOD 20215215 17.05.2021 27.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215215_Motivačné aktivity Alena Přikrylová 200,00 26.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215215.pdf
ZOD 20215214 17.05.2021 27.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215214_Motivačné aktivity Svatava Hýbnerová 200,00 26.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215214.pdf
ZOD 20215206 21.05.2021 27.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215206_Motivačné aktivity Mgr. Zlatica Brodnianska 200,00 26.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215206.pdf
ZOD 20215210 13.05.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215210_Motivačné aktivity doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. 200,00 25.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215210.pdf
ZOD 20215216 11.05.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215216_Motivačné aktivity Silvia Kupcová 200,00 25.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215216.pdf
ZOD 20215212 02.05.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215212_Motivačné aktivity Lucia Borovská 200,00 25.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215212.pdf
ZOD 20215211 06.05.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215211_Motivačné aktivity Renáta Hlivková 200,00 25.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215211.pdf
ZOD 20215209 06.05.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215209_Motivačné aktivity Ivana Jakubčáková 100,00 25.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215209.pdf
ZOD 20215208 12.04.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215208_Motivačné aktivity Elena Šimkaninová 100,00 25.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215208.pdf
ZOD 20215205 30.04.2021 26.05.2021 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20215205_Motivačné aktivity Barbora Krajč Zamišková 200,00 25.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: zod_20215205.pdf
PZ 20215108 19.05.2021 21.05.2021 “Motivačné aktivity s detským čitateľom“ Bc. Zuzana Sedláková 150,00 20.05.2021 30.06.2021
Download
Filename: pz_20215108.pdf
PZ 20215107 19.05.2021 21.05.2021 “Motivačné aktivity s detským čitateľom“ Mgr. Dominika Petáková, PhD. 150,00 20.05.2021 28.06.2021
Download
Filename: pz_20215107.pdf